Kontakt

izobrazevanje.odraslih@gfml.si
02 58 58 710

Sledite nam

Info

Za vse dodatne informacije nas prosim kontaktirajte. Z veseljem vam bomo odgovorili.

RS   EU  munera  logoGFML mail

 

Zaradi porabe vseh sredstev trenutno ne izvajamo programov.

 

Munera 3 je projekt, izbran na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v katerem naša šola sodeluje kot konzorcijski partner. Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivost in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Ciljna skupina projekta so zaposlene osebe iz vseh starostnih skupin. Projekt traja od 1.6.2018 do 31.10.2022.

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer bo tako v tem obdobju izvajala programe usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi šola za podjetja oz. skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole. Ti programi so namenjeni  poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti zaposlenih. Posamezni program traja 50 ur, udeležba pa je za udeležence brezplačna.

Projekt financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

V šolskem letu 2021/22 načrtujemo izvedbo programov:

- Umetnost in jezik z roko v roki

- Matematika in naraslovje v vrtcu malo drugače

- Moja lutka je lahko moj inštrument (v pripravi)

- Nadarjen otrok v vrtcu: Drugačen sem... a vendar sem nadarjen (v pripravi)

- Izkustveno učenje naravoslovja v predšolskem obdobju in v I. triadi OŠ (v pripravi)

- Z roko v roki vrtec in družina: Inovativne metode dela s starši (v pripravi)

- Angleščina v vrtcu (v pripravi)

- Z glasbeno govorico po Willems pedagoških načelih v vrtec in prvo triado OŠ z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami (v pripravi)

 

Več o projektu si lahko preberete na tej povezavi: http://www.munera3.si/o-projektu

 

Izjava ga. Matejke Polak:

Če želiš nuditi znanje, ga je potrebno tudi pridobiti. Gimnazija Franca Miklošiča nam je v tem šolskem letu ponudila kar nekaj izobraževanj za zaposlene. V našem vrtcu smo se odločile, da se bomo razdelile v skupine in potem izmenjevale primere dobre prakse.

Sama sem se udeležila izobraževanja Matematika in naravoslovje v vrtcu malo drugače. Razdeljeno je bilo na dva sklopa, in sicer Naravoslovje za otroke in Matematika.

Izobraževanje je potekalo v popoldanskem času na gimnaziji. Celotno predavanje je potekalo v sproščenem vzdušju in z veliko mero zanimanja za dejavnosti. Profesorica Nina Žuman se je potrudila, da smo imele na razpolago vedno dovolj materiala za izvajanje poskusov. Vse tisto, kar smo izvedle v šoli, smo v naslednjih dneh tudi ponudile otrokom v vrtcu. Da pa bi čim lažje izvedle dejavnosti, smo dobile gradivo, v katerem je bilo vse opisano. Naše zadnje srečanje je potekalo tako, da smo skupaj evalvirale dejavnosti, ki smo jih izvajale v vrtcu.

Pri matematiki nam je profesorica prikazala, kako z različnimi didaktičnimi pripomočki otrokom na zabaven in igriv način približamo matematiko. Uporabili smo Cuisenarove paličice in različne podloge, ki smo si jih v gimnaziji tudi izposodile.  Otroci so te paličice v vrtcu potem zlagali, jih preštevali, utrjevali barve ipd. Najbolj so me pritegnili robotki, s katerimi smo udeleženke izobraževanja utrjevale orientacijo v prostoru. Sama sem se počutila kot otrok, ki mu prvič dajo novo igračko. 

Izobraževanje mi je bilo zelo zanimivo, saj sem pridobila  kar nekaj novih znanj, ki sem jih lahko potem v praksi prenesla na otroke in na sodelavke.

Matejka Polak, Vrtec Stročja vas

logo

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | +386 (0)2 58 58 700 | gfml@gfml.si