Kontakt

izobrazevanje.odraslih@gfml.si
02 58 58 710

Sledite nam

Info

Za vse dodatne informacije nas prosim kontaktirajte. Z veseljem vam bomo odgovorili.

RS  EU  kompetence16 19  logoGFML mail 

Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer se zavedamo, da je vseživljenjsko učenje vse pomembnejše, saj posamezniku omogoča učinkovitost na delovnem mestu, doma ali drugje.

Prav zato smo se odločili za sodelovanje na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019), katerega namen jepovečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. V okviru tega smo se združile institucije v Pomurju: Ljudska univerza Murska Sobota (vodja konzorcija), Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Lokalna razvojna fundacija za Pomurje ter naša šola.

Do marca 2019 bomo tako s partnerji izvajali izobraževalne programe za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki bodo namenjeni predvsem zaposlenim, prednostno tistim starejšim od 45 let, s končano manj kot 4 letno srednjo šolo.

Projekt je tako priložnost, da si brezplačno pridobijo ustrezne temeljne in poklicne kompetence tisti, ki so se v preteklem obdobju najmanj vključevali v vseživljenjsko učenje. Da je izobraževanje pomembno za uspešno delovanje v dobi hitrih sprememb, razvijajoče se informacijsko komunikacijske tehnologije, multikulturalnosti in trajnostnega razvoja v času, ko sta za posameznika, podjetja in družbo pomembni kompetenci podjetnost in samoiniciativnost, morajo prepoznati tako posamezniki, kot delodajalci in gospodarska združenja.

Operacija traja od 20.6.2016 do 31.3.2019. Skupno je načrtovano izvajanje 228 izobraževalnih oblik in vključitev 2.716 udeležencev. Projekt se financira v skupnem znesku 902.880,00 EUR (od tega sofinancira 722,304,00 ali 80% Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 180.576,00 EUR ali 20% Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Attachments:
Download this file (opis_priprave.pdf)Opis priprave[ ]144 kB
Download this file (opis_programov_snio.pdf)Opis programov[ ]232 kB
Download this file (opis_raČunalniŠkih_programov.pdf)Opis računalniških programov[ ]145 kB
Download this file (opis_uŽu_programov.pdf)Opis UŽU programov[ ]122 kB

logo

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | +386 (0)2 58 58 700 | gfml@gfml.si