Kontakt

izobrazevanje.odraslih@gfml.si
02 58 58 710

Sledite nam

Info

Za vse dodatne informacije nas prosim kontaktirajte. Z veseljem vam bomo odgovorili.

kakovost

V šolskem letu 2017/18 je naša šola pridobila tudi Zeleni znak kakovosti, ki predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Uporabljajo ga tiste izobraževalne organizacije, ki so si pridobile pravico do njegove uporabe, nad čimer bdi Andragoški center Slovenije. Pravico do uporabe znaka lahko pridobi organizacija, ki izobražuje odrasle, če dokaže, da dosega opredeljene standarde kakovosti. Andragoški center Slovenije nam je torej na podlagi vseh dokazil podelil pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti za 3 leta (do 31.3.2021).

Kakovost

»Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, vodijo do uspeha v življenju.«

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer ostaja zavezana kakovosti, ki je postala način dela, ustvarjanja in razmišljanja zaposlenih. Z izjavo o kakovosti se zavezujemo k zagotavljanju sprejetih standardov kakovosti, tako za udeležence, kot tudi partnerje v različnih projektih.

Na šoli deluje komisija za kakovost, ki skrbi za kakovost in zadovoljstvo udeležencev. Pri delu jo vodijo: vizija, poslanstvo, vrednote šole in izjava o kakovosti. Temeljna naloga skupine je izvajanje kvalitetne samoevalvacije, spremljanje in načrtovanje ukrepov za izboljšanje kakovosti ter reševanje vprašanj v zvezi z boljšo kakovostjo dela na šoli. Namen delovanja komisije je izboljšati kakovost učenja in poučevanja ter sistematično spodbujati vzpostavitev celovitega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Komisija se sestaja po potrebi, ob koncu šolskega leta pripravi samoevalvacijsko poročilo o delu na področju kakovosti.

V šolskem letu 2016/17 smo bili izbrani kot razvojna šola v dvoletni projekt Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga koordinira Šola za ravnatelje. Hkrati pa se je ena od članic komisije za kakovost izobraževala za svetovalko kakovosti v izobraževanju odraslih.

Poslanstvo

Smo zavod, ki že preko 50 let izobražuje mladino v tem prostoru. Našim udeležencem izobraževanja in zaposlenim želimo nuditi, najboljše pogoje za njihovo osebnostno in poklicno rast, zato smo odprti za vse pobude, ki bi popestrile in kvalitetno dvignile izobraževanje. Vključujemo se v domače in mednarodne projekte. Vse to počnemo z namenom biti med najboljšimi.

Pri tem poslanstvu smo: strpni; se spoštujemo in smo iskreni; vnašamo življenjskost; toplino; vedrino in prijaznost drug do drugega; zaupamo vase in v druge; ohranjamo humane odnose; sledimo novim spoznanjem in poglabljamo svoje strokovno znanje, ki ga posredujemo našim izobraževalcem; vključujemo in odpiramo se v okolje; izkušnje iz preteklosti, povezujemo s sedanjostjo; z lastnim razmišljanjem razvijamo svoj stil dela (ustvarjalno, svobodno, kritino in odgovorno); zaupamo v svoje delo, pri delu smo odprti in dinamini, vnašamo nove oblike dela, metode dela in sodelujemo drug z drugim; razvijamo, sprejemamo in dopuščamo drugačnost; stalno uvajamo najnovejše pedagoške in andragoške pristope.

Smo zavod odprtih ljudi do vseh, ki želijo dobiti kvalitetno izobrazbo.

Vrednote

 • medsebojno sodelovanje,
 • odprtost,
 • tolerantnost,
 • spoštovanje,
 • prepoznavnost v širšem okolju,
 • medsebojna pomoč,
 • inovativnost.

Komisijo za kakovost sestavljajo:

 • Barbara Špilak – predsednica
 • Zvonko Kustec – ravnatelj
 • Nina Pečnik – predstavnica IO
 • Liljana Fajdiga – svetovalna delavka
 • Karmen Stolnik – predstavnica zaposlenih      
 • Simona Kaučič – predstavnica delodajalcev
 • predstavnik staršev (predsednik sveta staršev)
 • predstavnik dijakov (predsednik dijaške skupnosti)

logo

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | +386 (0)2 58 58 700 | gfml@gfml.si