Kontakt

izobrazevanje.odraslih@gfml.si
02 58 58 710

Sledite nam

Info

Za vse dodatne informacije nas prosim kontaktirajte. Z veseljem vam bomo odgovorili.

Na gimnaziji vsako leto izvajamo program predšolska vzgoja za odrasle, in sicer v obliki poklicnega tečaja ali srednjega strokovnega izobraževanja. Cilj programa je omogočiti kandidatom in kandidatkam, da z ustreznim izobraževanjem pridobijo vsa potrebna znanja za opravljanje dela kot pomočnik/-ca vzgojitelja/-ice predšolskih otrok.

poklicni tečaj, ki praviloma traja eno leto, se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil zaključni letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. 
Medtem ko se v program srednjega strokovnega izobraževanja, ki traja dve leti, lahko vključi, kdor je uspešno končal triletno srednjo šolo z zaključnim izpitom. Predmetnika obeh programov najdete spodaj med priloženimi dokumenti.

Program se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

  • obvezni del:
    • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
    • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka;
  • izbirni del:
    • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
    • izpitni nastop z zagovorom (trije nastopi)

logo

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | +386 (0)2 58 58 700 | gfml@gfml.si